เรียนแต่งหน้า สอนแต่งหน้า กับช่างทีมงาน ช่างแต่งหน้า Cheekcolor.com ใช้ประสบการณ์จริง เน้นสอนให้เป็น ไม่เน้นทฤษฎีเยอะแยะ เรียนแต่งหน้าตัวเอง  เหมาะกับผู้เรียนแต่งหน้าไม่เป็นเลย หรือเป็นบ้างเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของใบหน้า เน้นจุดเด่นได้ เรียนรู้ที่จะ แต่งหน้าตัวเอง ในชีวิตประจำวันให้ดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้า ไปจนแต่งหน้าไปงาน หรือ สามารถระบุต้องการ เรียนแต่งหน้า สไตล์ไหน เช่น แต่งหน้าเพื่อรับปริญญา แต่งหน้าสมัครแอร์ แต่งหน้าไปงาน สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนแต่งหน้าตัวเอง 1.เรียนรู้การเตรียมผิวหน้าก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้า และทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจด การเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับสภาพผิว 2.การกันคิ้วให้เข้ารูปเหมาะกับโครงหน้า การเลือกสีรองพื้น สีแป้งแข็ง การปิดปิดรอยดำใต้ตา สิว ที่ไม่อยากให้ใครๆเห็น 3.การแต่งตา เพื่อแก้ไขตาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยผู้เรียนสามารถแจ้งสไตล์ที่ต้องการแต่งได้ค่ะ 4.สรุปการเลือกโทน และสไตล์การแต่งหน้าให้เหมาะกับผู้เรียนที่สุด