Hi bangkok

Hi bangkok ห่างจากสวนอำพร เพียง 5 นาที

การเดินทาง :  วิ่งมาทางเทเวศน์ เข้าถนนพิษณุโลก โรงแรมอยู่ตรงกันข้ามกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซอยเล็กๆ ปากซ้อยจะเป็น คลีนิควุฒิแพทย์ มีป้าย Hibangkok

Leave a reply

required