แต่งหน้ารับปริญญามหิดล (แต่งหน้าทำผมรับปริญญา 1,500.-/ท่าน/วัน)

ซ้อมใหญ่             10 กย 60

วันจริง                    12  กย  60

สถานที่แต่งหน้า     หอบัณฑิตพาเลอร์

ชมผลงานแต่งหน้ารับปริญญา เพิ่ม http://www.cheekcolor.com/ผลงานแต่งหน้ารับปริญญา/

รีวิวผลงานแต่งหน้า  http://www.cheekcolor.com/รีวิวแต่งหน้า/

หอบัณฑิตแต่งหน้ารับปริญญามหิดล

หอบัณฑิตแต่งหน้ารับปริญญามหิดล