แต่งหน้ารับปริญญามหิดล

แต่งหน้ารับปริญญามหิดล

ซ้อม             16 กย 61

ซ้อมใหญ่          18 กย  61

วันจริง                    20  กย  61

สถานที่แต่งหน้า     หอบัณฑิตพาเลอร์

ชมผลงานแต่งหน้ารับปริญญา เพิ่ม http://www.cheekcolor.com/ผลงานแต่งหน้ารับปริญญา/

รีวิวผลงานแต่งหน้า  http://www.cheekcolor.com/รีวิวแต่งหน้า/

หอบัณฑิตแต่งหน้ารับปริญญามหิดล

หอบัณฑิตแต่งหน้ารับปริญญามหิดล

 

 

Leave a reply

required