แต่งหน้ารับปริญญาพระจอมเกล้า

แต่งหน้ารับปริญญาพระจอมเกล้า 

ลาดกระบัง

วันรับจริง          1 4 พย 61

สถานที่แต่งหน้ารับปริญญา  Gold Airport Suites ลาดกระบัง 40/2

 

พระนครเหนือ

ถ่ายรูปหมู่        13 พย 61

สถานที่แต่งหน้ารับปริญญา     Psp Masion พิบูลย์สงคราม 9

วันจริง              15 พย 61

สถานทีแต่งหน้ารับปริญญา  Avana Hotel ไบเทคบางนา

 

บางมด

วันจริง              16 พย 61

สถานที่แต่งหน้ารับปริญญา Avana Hotel ไบเทคบางนา

ชมผลงานแต่งหน้ารับปริญญา เพิ่ม http://www.cheekcolor.com/ผลงานแต่งหน้ารับปริญญา/

รีวิวผลงานแต่งหน้า  http://www.cheekcolor.com/รีวิวแต่งหน้า/

 

Leave a reply

required